สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

โทรศัพท์ 02-622-1451 Fax : 02-225-7511

Line : @moicoop

ช่องทางการบริการด้านเงินฝากและชำระหนี้

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

ธ.กรุงไทย สาขาสี่แยกพระยาศรี (ออมทรัพย์)

สป.มท. 045-1-13942-9

รท. 045-1-13943-7

ยผ. 045-1-13944-5

หน่วยงานอื่นๆ 045-1-13945-3

เงินฝาก 045-1-13940-2

ระบบ Billpayment กระแสรายวัน 045-6-07625-5

ธ.กรุงศรีฯ สาขาสามแยก กระแสรายวัน 046-0-16090-6

ธ.กรุงเทพ สาขาตะนาว ออมทรัพย์ 111-0-76688-6