สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

โทรศัพท์ : 0-2622-1451-4 Fax : 0-2225-7511

สอบถามเรื่องอื่น ๆ : 06-1018-2998

สินเชื่อ : 08-1266-1751

เงินฝาก : 08-1370-8581 การเงิน : 08-1265-9792

Line : @moicoop

E-mail : moicoop@hotmail.com